Dags att förnya fullmakten

Det är dags att förnya fullmakten för att få sända utställningsanmälningar via e-post. Fullmakten gäller per kalenderår.
Fullmakten hittar du under rubriken ”Klubben – Vem ska ha vad?” och ska skickas via e-post till vår utställningssekreterare.