Utställningen 2014

Den 17-18 maj har BiK planerat att hålla sin internationella kattutställning i Falköping. Vi är i stort behov av funktionärer och det finns både små och stora sysslor. Har du möjlighet att hjälpa till med något före, under eller efter vår utställning så kontakta kommissarien Erika Vikström på e-post: kom@kattklubbenbik.se eller telefon: 0768-93 58 69.

Det är även planerat ett öppet utställningsmöte för alla klubbmedlemmar den 19 januari. kl 15:00-17:30 på Henriksbergsgatan 38 i Skövde. Mer information om detta kommer snart.