Medlemsavgifter

Medlemsavgift för 2021

Huvudmedlem: 400:-
Familjemedlem: 100:-
Kattköpare: 150:-
Stödmedlem: 175:-

Medlemsavgiften sätter du in på klubbens bankgiro 350-9320. Observera att ett annat kontonummer används för inbetalning av utställningsavgifter. Du kan även swisha medlemsavgiften till: 123 372 1370. Se QR-kod nedan.

Medlemsavgift betalas mellan 1 oktober – 31 december och gäller för nästkommande år.

Skriv på inbetalningskortet namn, adress, telefonnummer, kattras och gärna en eventuell mejladress. Betalar du via internet och inte får plats kan du mejla kompletterande uppgifter till sekreteraren.

Huvudmedlem – får SVERAKs tidning ’Våra Katter’ (6 ggr/år). Du har rätt att registrera stamnamn och kullar samt delta i utställningar i BiK’s namn. Som huvudmedlem har du rösträtt på BiK’s årsmöte, kan föreslås en styrelsepost och får delta i klubbens alla aktiviteter.

Familjemedlem – tillhör samma hushåll som annan huvudmedlem i BiK. Du får registrera stamnamn och kullar samt deltaga i utställningar i BiK’s namn. Du får delta i klubbens alla aktiviteter, har rösträtt på BiK’s årsmöte och kan föreslås en styrelsepost.

Kattköpare – kan du bli första medlemsåret i klubben. Du har samma rättigheter som huvudmedlem och får tidningen ’Våra Katter’. För att räknas som kattköpare är det uppfödaren som ska betala in avgiften samt meddela sekreteraren uppgifter om kattköparen (namn, adress, tel. m.m.). Uppfödaren ska vara huvudmedlem i BiK och kattköparen får inte vara medlem i annan kattklubb.

Stödmedlem – får delta i klubbens alla aktiviteter och kan ansöka om medlemskort för att kunna ta del av BiK:s rabatter. En stödmedlem kan även ha ett huvudmedlemskap i en annan SVERAK-ansluten klubb. Du kan dock inte registrera stamnamn eller kullar, du har ingen rösträtt, kan inte väljas in i styrelsen och du får inte ’Våra Katter’.