Missnöjet

missnojetOBS! BiK saknar för närvarande redaktör och tills vidare kommer inget MissNöje ges ut. Är du intresserad av att hjälpa till med vår klubbtidning så hör av dig till någon i styrelsen.

Redaktör: Se kontakter
Ansvarig utgivare: BiK:s ordförande (se kontakter)
Tryckeri: Johnnys Kopiering, Lidköping
Upplaga: ca 170 exemplar
ISSN: 1650-6669

Utgivning

Vår klubbtidning MissNöjet utkommer med 4 nummer per år, se utgivningsplan längre ner. Alla BiK:s huvud-, stöd- och kattungeköparmedlemmar får den samt ett antal djursjukhus och veterinärer i vårt upptagningsområde.

Tidningens innehåll

Vad tidningen ska innehålla bestämmer medlemmarna till stora delar själva. Redaktören tar glatt emot artiklar, bilder och berättelser – långa eller korta spelar ingen roll. Det behöver nödvändigvis inte vara färdigt material. Även tips om vad ni vill läsa är välkommet.

Annonsering

BiK-medlem – Som medlem i BiK har du möjlighet att annonsera i MissNöjet.

Kommersiell annonsering – Även kommersiella annonser är välkomna.

För mer information om priser och storlek på annonserna se nedan.

Annonspriser

Alla annonser måste förskottsbetalas. För mer information kontakta redaktionen.

BiK-medlem 1/4 sida – 50 kr 1/2 sida – 80 kr Helsida – 150 kr
Kommersiella annonser 1/4 sida – 200 kr 1/2 sida – 300 kr Helsida – 500 kr

Utgivningsplan

Nummer 1 – 2014 Manusstopp: 15 februari Utgivning: Mars
Nummer 2 – 2014 Manusstopp: 15 maj Utgivning: Juni
Nummer 3 – 2014 Manusstopp: 15 augusti Utgivning: September
Nummer 4 – 2014 Manusstopp: 15 november Utgivning: December

Skicka in material till MissNöjets redaktion via mejl eller vanlig post!

Adress till redaktören hittar du under kontakter

mail: red@kattklubbenbik.se

Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera insända texter och ansvarar inte för icke beställt material.

Alla signerade artiklar uttrycker författarens mening och är inte nödvändigtvis Billingebygdens Kattklubbs ståndpunkt.