Årets Katt i BiK 2023

Du som ställt ut din katt minst 3 gånger under samma år kan låta den tävla om Årets Katt i BiK.

För att deltaga i Årets Katt ska du skicka din ansökan till Annette Thorén Haage, antingen via e-post eller traditionell postgång:
Annette Thorén Haage, Stora vägen 32, 54 191 SKÖVDE
eller: annette@akersborgs.se
Din anmälan inklusive bedömningssedlar ska vara Årets Katträknare Annette Thorén Haage tillhanda senast 31 december 2023.

OBS! Anmälningstiden börjar den 1 november 2023

Skanna eller kopiera din katts bedömningssedlar. Har du inte tillgång till skanner kan du skicka kopior av bedömningssedlarna via ordinarie postgång till Årets Katt-räknare. Minst tre och högst fem kopior på bedömningssedlar från FIFe-utställningar där katten tävlat för BiK. Har du fler än fem bedömningssedlar tar du de fem bästa.
Se till att det står påfört ev BIV, nomineringar, BIS etc. samt kattens fullständiga namn, titlar och ägare på varje bedömningssedel och det måste vara läsbart!
Bedömningssedlar från klubbmästerskap gäller ej!

Ansökan ska innehålla ditt namn, telefonnummer, kattens fullständiga namn (inkl. titlar), Kategori, Status (fertil el. kastrat) samt kön. Glöm inte kopior på bedömningssedlarna enligt ovan samt gärna en bild på din katt.

Har du några frågor är du välkommen att sända dem via mejl till Årets Katt-räknare.

Vinnarna av Årets Katt presenteras vid årsmötet i februari 2021 där även prisutdelning sker till bästa katt enligt följande: Kategorier 1-4: Fertil och kastrat. Kategori 5: Huskatt.

Poängberäkning:

Poängen för raskatter är följande:
Mb, Bra, draget certifikat – 0 poäng
Ex 2, Ex 3, Ex 4, Ex  – 1 poäng
Certifikat, HP, Ex 1 i kl. 11 och kl.12 – 2 poäng
BIV – 3 poäng
Nominering – 4 poäng
BIS – 5 poäng

Poängen för huskatter är följande:
3:a – 1 poäng
2:a – 2 poäng
Klassvinnare – 3 poäng
Bästa huskatt totalt – 4 poäng

Vid lika poäng gäller högst värderad bedömning.
Klass 12 och 11 räknas som fertil alt. kastrat beroende på vad den är på sista bedömningssedeln.

Pris utdelas i följande kategorier:
Kategori 1
– fertil
– kastrat
Kategori 2
– fertil
– kastrat
Kategori 3
– fertil
– kastrat
Kategori 4
– fertil
– kastrat
Huskatt