Årets Katt i BiK 2023

Du som ställt ut din katt minst 3 gånger under 2023 kan låta den tävla om Årets Katt i BiK 2023.

För att deltaga i Årets Katt ska du skicka dina handlingar till Annette Thorén Haage, antingen via e-post, PM i Messenger  eller traditionell postgång:
Annette Thorén Haage, Stora vägen 32, 54 9 94 SKÖVDE,
 annette@akersborgs.se

Din anmälan inklusive bedömningssedlar ska vara Årets Katträknare Annette Thorén Haage tillhanda senast 15 januari 2024. OBS! Ingen post om detta före 11 december 2023!!! Årets sista SVERAK-utställning måste vara avhållen först. Du ansvarar själv för att alla dokument och uppgifter finns med och är mig tillhanda inom tiden 231211-240115. Det som inkommer annan tid kommer inte att räknas.

Skanna, fota  eller kopiera din katts bedömningssedlar. Har du inte tillgång till skanner kan du skicka kopior av bedömningssedlarna via ordinarie postgång till Årets Katt-räknare. Minst tre och högst fem kopior på bedömningssedlar från FIFe-utställningar där katten tävlat för BiK. Har du fler än fem bedömningssedlar tar du de fem bästa. Om ni sänder mer än fem resultat kommer jag inte att leta reda på de bästa utan din katt kommer inte att delta i uträkningen.

Se till att det står påfört ev. BIV, nomineringar, BIS etc. samt kattens fullständiga namn, titlar samt arrangör, utställningsdatum och ort  på varje bedömningssedel och det måste vara läsbart! Uppgifter som inte finns på bedömningssedeln i original kan ni skriva till efteråt själva. OBS! Det är den högsta titel som katten fick 2023 som ni ska skriva som kattens titel. Ev titlar som erhållits senare hör inte till detta årets tävlan. Bedömningssedlar från klubbmästerskap gäller ej!

Ansökan ska innehålla ditt namn, telefonnummer, alt mail eller namn på Messenger, kattens fullständiga namn (inkl. titlar), kategori, fertil eller kastrat samt kön. Glöm inte kopior/bild på bedömningssedlarna enligt ovan samt sänd ett bra foto på din katt via Messenger eller mail. Detta foto använder vi vid publiceringen av resultaten efter årsmötet.

Har du några frågor är du välkommen att Årets Katt-räknare.

Vinnarna av Årets Katt presenteras vid årsmötet i februari 2024 där även prisutdelning sker till bästa katt enligt nedanstående.

Poängberäkning
Poängen för raskatter är följande:

Mb, Bra, draget certifikat – 0 poäng
Ex 2, Ex 3, Ex 4, Ex  – 1 poäng
Certifikat, HP, Ex 1 i kl. 11 och kl.12 – 2 poäng
BIV – 3 poäng
Nominering – 4 poäng
BIS – 5 poäng

Poängen för huskatter är följande:

3:a – 1 poäng
2:a – 2 poäng
Klassvinnare – 3 poäng
Bästa huskatt totalt – 4 poäng

Vid lika poäng gäller högst värderad bedömning.
Klass 12 och 11 räknas som fertil alt. kastrat beroende på vad den är på sista bedömningssedeln.

Pris utdelas i följande kategorier:
Kategori 1
– fertil
– kastrat

Kategori 2
– fertil
– kastrat

Kategori 3
– fertil
– kastrat

Kategori 4
– fertil
– kastrat

Huskatt