Styrelse och funktionärer

På denna sida hittar ni våra ledamöter i styrelsen och längre ned finns övriga funktionärer.
Är ni intresserade av styrelsearbete eller övrig funktion ta kontakt med någon i valberedningen. 

STYRELSEN

ORDFÖRANDE VICE ORDFÖRANDE KASSÖR
   
 Annacarin Ståhl
Riddaregatan 19
532 36 Skara
0708-24 19 55
ordf@kattklubbenbik.se
Marie Stridh
Milstensgatan 12
531 33 LIDKÖPING
070-932 38 30
viceordf@kattklubbenbik.se
Gabriella Pirklbauer
Hästhagavägen 22
542 94 Tibro
076-398 52 44
kassor@kattklubbenbik.se
     
SEKRETERARE MEDLEMSANSVARIG KOMMISSARIE
 
Lotta Bergsten
Bengtsgården Ranstad
521 63 STENSTORP
0707-88 43 68
sekr@kattklubbenbik.se
Sara Almlöf
Martallsvägen 7
756 46 Uppsala
073-758 67 60 medlem@kattklubbenbik.se
Maria Herngren
Filsbäcksvägen 1
531 70 LIDKÖPING
tel: 0733-99 04 34
     
LEDAMOT SUPPLEANT 1 SUPPLEANT 2
   

Louis Bielk
Åttagårdsg. 4 B
521 44 FALKÖPING
076-081 98 55
E-post

Adriana Bröderman
Åvägen 17
542 73 MARIESTAD
073-057 21 20
E-post
Veronica Lundblad
Tvetalund, Furubacken
532 96 SKARA
070-339 05 77
E-post

ÖVRIGA FUNKTIONÄRER

WEBBMASTER TIDNINGSREDAKTÖR ÅRETS KATT-RÄKNARE
Anna-Lena Hjerpe
E-post
VAKANT

Annette Thorén Haage
E-post

 

REVISORER

INTERNREVISOR REVISORSUPPLEANT EXTERN REVISOR
Anna-Lena Hjerpe
Baltak Lillegården 2
522 91 TIDAHOLM
0730-430 408
E-post
Sara Pääjärvi
Liljevägen 4
549 60 SKÖVDE
E-post

Annika Myhrberg

annika.myhrberg@telia.com

VALBEREDNING

Sammankallande: Lisa Prytz

072-327 05 07

  Johnny Malmqvist 070-932 00 17