Styrelse och funktionärer

På denna sida hittar ni våra ledamöter i styrelsen och längre ned finns övriga funktionärer.
Är ni intresserade av styrelsearbete eller övrig funktion ta kontakt med någon i valberedningen. 

STYRELSEN

ORDFÖRANDE VICE ORDFÖRANDE KASSÖR
 Sara Pääjärvi
Liljevägen 4
541 39 SKÖVDE
0760-96 26 09
ordf@kattklubbenbik.se
Inga-Lill Johansson
Henrik Gjutares g. 7
541 45 SKÖVDE
0708-44 62 50
viceordf@kattklubbenbik.se
Gabriella Pirklbauer
Hästhagavägen 22
542 94 Tibro
076-398 52 44
kassor@kattklubbenbik.se
     
SEKRETERARE MEDLEMSANSVARIG LEDAMOT
 
Lotta Bergsten
Bengtsgården Ranstad
521 63 STENSTORP
0707-88 43 68
sekr@kattklubbenbik.se
Sara Almlöf
Martallsvägen 7
756 46 Uppsala
073-758 67 60 medlem@kattklubbenbik.se
Erica Lann
Långgatan 29
522 32 Tidaholm
tel: 0706-961746
     
AKTIVITETSANSVARIG SUPPLEANT 1 SUPPLEANT 2
Eva Hellkvist
St Ekås Stenum
532 94 SKARA
0511-611 48
E-post
Deborah Carlander
Norra Trängallén 4
541 46 SKÖVDE
070-816 75 65
E-post
Veronica Lundblad
Tvetalund, Furubacken
532 96 SKARA
070-339 05 77
E-post

ÖVRIGA FUNKTIONÄRER

WEBBMASTER TIDNINGSREDAKTÖR ÅRETS KATT-RÄKNARE
Anna-Lena Hjerpe
webb@kattklubbenbik.se
VAKANT

Annette Thorén Haage
annette@akersborgs.se

 

REVISORER

INTERNREVISOR REVISORSUPPLEANT EXTERN REVISOR
Anna-Lena Hjerpe
Baltak Lillegården 2
522 91 TIDAHOLM
0730-430 408
aell@aell.se
Maria Herngren
Flisbäcksv. 1
531 70 LIDKÖPING
0510-664 76 mikimoto@lidkoping.org

Annika Myhrberg

annika.myhrberg@telia.com

VALBEREDNING

Sammankallande: Adriana Bröderman adriana.broderman@gmail.com
  Marie Stridh