Information till uppfödare

Det ramlar in frågor om praktiska saker rörande kullregistereringar och liknande till styrelsen. Därför presenterar vi lite information om detta för att förenkla för blivande uppfödare och i vissa fall också uppfödare som haft en del kullar.

Som uppfödare är man skyldig att vara insatt i vilka regler som finns och tyvärr följs inte alltid dessa. Säkerligen beror det många gånger på okunskap. Vi vill därför påpeka att du som uppfödare behöver vara införstådd med vilka regler som gäller.

Vi svarar naturligtvis även på frågor i framtiden med glädje, men vid samtal brukar vi inte ha möjlighet om att informera om exakt allt på samma gång rörande avel och uppfödning.

Därför rekommenderar vi alla nya som rutinerade uppfödare som inte läst igenom informationen om uppfödning på SVERAKS hemsida att göra det.
Denna länk innehåller en latkatt för uppfödare. http://www.sverak.se/klubbmedlem/uppfodning/registrering-kattkull/

Här finns också länk till reglerna för uppfödning och stambokföring. Gå in på den länken och läs igenom!

I latkatten finns också information om regeln 3/24 och hur man räknar den.

Blanketter för tex registrering av kull eller tingningsavtal hittar du också på SVERAKS hemsida på denna länk : http://www.sverak.se/blanketter

Kullregisteringar skickas in via post till sekreteraren i BiK. Kontaktuppgifter hittar du på https://www.kattklubbenbik.se/?page_id=2479

Tänk på att skicka med kvitto på erlagd betalning för stamtavlorna när du registrerar kull och dubbelkolla att du fyllt i allt i blanketten före du lägger den på lådan (i två signerade exemplar) Se till att du har med de intyg som behövs (tex för första gången katten används i avel eller om rasen har krav på hälsointyg enligt avelsprogram)

Här finns också information rörande tillstånd från jordbruksverket som är bra att ta del av: http://www.jordbruksverket.se/download/18.26424bf71212ecc74b08000885/1370040445263/DFS_2004-05.pdf

Annan bra länk att läsa om är konsumentköplagen för dig som är uppfödare: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/konsumentkoplag-1990932_sfs-1990-932