Författararkiv: Anna-Lena Hjerpe

Extra årsmöte 11 juni

Den 11 juni hålls ett extra årsmöte för att klubba BiK:s motion 4 en andra gång. Denna motion rör paragraf 10 i våra stadgar under medlemskap.

När: Tisdag 11/6

Tid: 18:00

Plats: Digitalt via Teams, länk skickas ut vid senare tillfälle.

Anmälan till: ordf@kattklubbenbik.se senast 9/6

Efter mötet kommer vi ha en Workshop för de som vill delta. Sverak jobbar på en förbundsgemensam värdegrund och vill ha en diskussion med medlemsklubbarna. Mer information kommer via mejl.
Klicka på bilden nedan för att se presentationen av workshopen.

Dagordning Extra Årsmöte i Billingebygdens Kattklubb 11/6–2024

Mötet sker via Teams

Mötets öppnande

  1. Fastställande av röstlängd.
  2. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande.
  3. Fastställande av dagordning
  4. Val av mötets ordförande.
  5. Val av mötets sekreterare.
  6. Val av justeringsmän tillika rösträknare.
  7. Behandling av BiK motion 4 sedan årsmötet 18/2–2024, att klubbas en andra gång för ändring av text i § 10 medlemskap.
  8. Beslut att motion BiK motion 4 skall gälla interimistiskt.
  9. Mötets avslut.

Efter mötet håller vi Workshop och diskuterar SVERAKs förslag på en förbundsgemensam värdegrund, där vi som klubb och medlem i SVERAK ska ge våra synpunkter på förbundets värdegrundsarbete samt att vi som enskild klubb kan fundera över vår egen värdegrund och hur vi kan jobba vidare med den.

 

Välkomna hälsar Styrelsen, Billingebygdens kattklubb

Montrar

Följande finns på plats med monter under vår utställning:

CAMILLA FANT
textilprodukter

Agrias Kattparad

Nu till helgen arrangeras Agrias Kattparat. Det är ett digitalt event och alla är välkomna att delta till förmån för hemlösa katter, följ länken och anmäl din katt så skänker Agria 10:- för varje deltagare.
Vi arrangerar dessutom en parad på vårt KM men man måste anmäla sig i förväg, så nu gör vi en gemensam insats för hemlösa katters möjligheter!

Anmäl dig här: https://www.agria.se/katt/kattparad/