Inställd veterinärföreläsning

Tyvärr är vi tvingade att ställa in den föreläsning om parasiter som var planerad tills nu på lördag den 9/4, det var ett väldigt svagt intresse vilket resulterade i att väldigt få hade anmält sig.
På vårt årsmöte i februari var alla eniga om att styrelsen ska arbeta för att minska kostnaderna för klubben, därmed såg vi ingen annan lösning än att ställa in.
Vad gäller utställarmötet som var planerat i samband med föreläsningen så kommer vi ha ett nytt möte som är planerat i maj, eventuellt kommer detta att tidigareläggas.
De medlemmar som hade anmält sig har blivit personligt kontaktade av vår sekreterare.
//Maria