Integritetspolicy

Den rättsliga grunden för vår behandling är av dina uppgifter är att hantera ditt medlemskap samt skicka information till dig som medlem. Genom att bli medlem i Billingebygdens kattklubb godkänner du att dina personuppgifter lagras. Som huvudmedlem i BiK får du möjlighet att registrera kull, anmäla till kattutställningar m.m. Du får också tidningen Våra Katter som SVERAK ger ut.
BiK lagrar uppgifter som medlemsnummer, namn, adress, telefonnummer samt epost och i vissa fall även webbsideadress samt information om kattras. Vi lagrar även datum för medlemskap i BiK samt inbetalningsdatum.

I de fall du som medlem också betalat in avgifter till SVERAK (exempelvis kullregistering, stamnamnsansökan eller tex diplomering) lagras även dessa uppgifter.

Billingebygdens Kattklubb har en webbsida samt har grupper på Facebook. Där väljer du själv om du vill ha med uppgifter om din uppfödning tex. Naturligtvis har du rätt att få dina uppgifter raderade där om du vill. Vid deltagande vid olika aktiviteter arrangerade av Billingebygdens Kattklubb godkänner du att bilder publiceras på webben samt Facebookgrupper.
Det händer att det kommer bilder från olika event i grupperna samt på webbsidan. Det kan förekomma bilder från olika aktiviteter där flera personer syns i bild för att visa BiKs aktiviteter. Naturligtvis tar vi bort bilder där du inte vill synas om de redan publicerats. Bilder från andra medlemmar eller utomstående kan förekomma. Vill du att någon av dessa ska tas bort kontaktar du ordf@kattklubbenbik.se

Vid frågor eller annat som rör detta, tveka inte att kontakta styrelsen!

Information till uppfödare

Det ramlar in frågor om praktiska saker rörande kullregistereringar och liknande till styrelsen. Därför presenterar vi lite information om detta för att förenkla för blivande uppfödare och i vissa fall också uppfödare som haft en del kullar.

Som uppfödare är man skyldig att vara insatt i vilka regler som finns och tyvärr följs inte alltid dessa. Säkerligen beror det många gånger på okunskap. Vi vill därför påpeka att du som uppfödare behöver vara införstådd med vilka regler som gäller.

Vi svarar naturligtvis även på frågor i framtiden med glädje, men vid samtal brukar vi inte ha möjlighet om att informera om exakt allt på samma gång rörande avel och uppfödning.

Därför rekommenderar vi alla nya som rutinerade uppfödare som inte läst igenom informationen om uppfödning på SVERAKS hemsida att göra det.
Denna länk innehåller en latkatt för uppfödare. http://www.sverak.se/klubbmedlem/uppfodning/registrering-kattkull/

Här finns också länk till reglerna för uppfödning och stambokföring. Gå in på den länken och läs igenom!

I latkatten finns också information om regeln 3/24 och hur man räknar den.

Blanketter för tex registrering av kull eller tingningsavtal hittar du också på SVERAKS hemsida på denna länk : http://www.sverak.se/blanketter

Kullregisteringar skickas in via post till sekreteraren i BiK. Kontaktuppgifter hittar du på http://www.kattklubbenbik.se/?page_id=2479

Tänk på att skicka med kvitto på erlagd betalning för stamtavlorna när du registrerar kull och dubbelkolla att du fyllt i allt i blanketten före du lägger den på lådan (i två signerade exemplar) Se till att du har med de intyg som behövs (tex för första gången katten används i avel eller om rasen har krav på hälsointyg enligt avelsprogram)

Här finns också information rörande tillstånd från jordbruksverket som är bra att ta del av: http://www.jordbruksverket.se/download/18.26424bf71212ecc74b08000885/1370040445263/DFS_2004-05.pdf

Annan bra länk att läsa om är konsumentköplagen för dig som är uppfödare: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/konsumentkoplag-1990932_sfs-1990-932

Utställningsmöte 10 april

Den 10 April kl 18 kör vi ett sista utställningsmöte före klubbmästerskapet!
Hoppas att många kan komma! 🙂

Anmäl om du vill komma till kom@kattklubbenbik.
Vill du hellre ringa så är numret: 0760962609
Senast 8 April vill jag att du hör av dig om du kommer så att jag hinner planera inköp av fika!

Adressen är Liljevägen 4 i Skövde

Välkommen!
Vänliga Hälsningar Sara Pääjärvi

Inbjudan till luntamöte

Den 8 mars kl 18:00 inbjuder BiK intresserade medlemmar till luntamöte där vi går igenom motioner inkomna till SVERAKs årsmöte.

Vi träffas hos Sara Pääjärvi, Liljevägen 4 i Skövde.
Anmäl till ordf@kattklubbenik.se senast den 4 mars.

Kontakta Sara om du är intresserad av att läsa luntan innan vårt möte.

Reportage från BiKs årsmöte

Nu har vi haft årsmöte. Kul att så många kom och jag tackar så mycket för förtroendet att få vara ordförande 2018 🙂

Det är några nya ansikten i styrelsen. Carina Wetterling Åkesson kommer att vara med oss och nya ansikten i styrelsen är även Henriette Meller och Maria Bergquist som suppleanter.
Lotta Bergsten kommer att vara sekreterare framöver. Lena som vi tackar så mycket för hennes tid i styrelsen kommer att lära upp Lotta under den närmaste tiden.

Vi tackar också Maria Pettersson samt Towe Lawenius deras tid i styrelsen, Också tack till valberedningen, årets katträknare och Anngert Fyhr!

Tyvärr är valberedningsposterna tomma! Vi hoppas verkligen att vi kan hitta några som är intresserade av den uppgiften under året!
Grattis till alla vinnare i årets katt!

Styrelsen 2018


Ordförande – Sara Pääjärvi,
Kassör – Christina Wåhlgren
Sekreterare- Lotta Bergsten
Ledamot 4 – Vakant
Ledamot 5 – Carina Wetterling Åkesson
Vice ordförande – Inga- Lill Johansson.
Suppleanter är Henriette Meller och Maria Bergquist

Intern revisor – Anna-Lena Hjerpe
Extern revisor – Stellan Spetz
Revisorsuppleant – Maria Herngren

Valberedning – vakant

//Sara Pääjärvi