Domarfördelning

Tyvärr har ytterligare en domare, Jörgen Billing, lämnat återbud på grund av sjukdom. Han ersätts av Yan Roca-Folch från Frankrike. Uppdaterad domarfördelning kommer senare.

Tyvärr har Fabio Brambilla tvingats lämnat återbud på grund av sjukdom. Donatella Mastrangelo, IT, ersätter Fabio som domare.

Katterna döms i den ordning de står i domarfördelningen.

Lördag 18 maj 2024

Reviderad 2024-05-09

Jörgen Billing
elev kat 4D:
Annika Billing

Kat 2 kl 13b, kull
ABY n, CRX grp 1, 4, 7, DRX grp 1, 2, 3, 4, 5, OSH a, n 22, SIA n, a, n 21, SOM n

Lena Björkander

Kat 2 kl 13c
PER n, d, f, RAG a, f, n 04, a 04, a 04 21, SBI b, f, TUV f 21 62
MCO grp 2, 7, NEM grp 1, NFO grp 9, SIB grp 5

Donatella Mastrangelo
elev kat 2:
Siemen Overboom

Kat 1 kl 13b
LPL grp 3, 5, 6, 11, NEM grp 3, NFO grp 2, 4, 7, 8
Kat 1 kl 15a,
kat 2 kl. 15a

Michael Edström

LPL grp 2, 4, 10, MCO grp 4, 9, NEM grp 4, SIB grp 3, 8
BEN n 24, BLH ns 11, BSH ns 11, ns 22 64, BUR c, d, KBL grp 4, OCI b 24
HCL

Ulrika Eriksson

Kat 4 kl 13c
Kat 3 kull
BLH b, j, f, n 21 33, ns 21 33, BML grp 1, BOM, BSH c, c 24, BUR b, SIN
HCS
Kat 3 kl 15a, 15b
Kat 4 kl 15b
Huskatt kl 15a, kl 15 b

Thea Friškovec-Keller

 

BEN ns 24, n 22, n 24 33, BLH ny 11, BSH a, b, a 02 62, e 03, h 02 62, a 21 33, j 21 33, ns 21 33, BUR n, KBL grp 2, 3, MAU ns, CRX grp 2, 8, DRX grp 6, 7, 8
OSH d 25, h 24, ns 24, RUS, SOM a, p
Kat 2 kl 15b

Zvezdan Memedov

 

MCO grp 1, 3, 6, SIB grp 1, 4, 7

Laura Sholten

PER w 62, d 01 63, PER d 02 21 62, f 02 62, RAG n 03, a 03, g 04, SBI n, a, c
MCO grp 5,8, NEM grp 2, NFO grp 5, 6

Söndag 19 maj 2024

Jörgen Billing
elev kat 4D:
Annika Billing

MCO grp 1, 2, 4, NFO grp 2,
DRX grp 7, 8, DSP grp 1, OSH n 24, n 25, d 25, h 24, ns 24, SIA b, b 21, SOM a

Lena Björkander
elev kat 2:
Siemen Overboom

LPL grp 2, 6, 10, MCO grp 5, NEM grp 2, 4, NFO grp 5, 6, 8, SIB grp 3

Donatella Mastrangelo

BLH b,  j, n 03, BML grp 1, BSH c, c 24, e 03, BUR b, SRL grp 1, 5,
CRX grp 1, 2, 4, 8, DRX grp 2, 3, 9, RUS, SIA n, n 21
HCL
Kat 2 kl 15b
Huskatt kl. 15b

Michael Edström

Kat 3 kull
EXO a 22, g 22, PER n, d, ns 24 62, d 01 63, RAG a, a 03, n 04, SBI n, n 21
HCS
Kat 1 kl 15a
Kat 2 kl 15a
Kat 3, kl 15a

Ulrika Eriksson

BEN ns 24, n 22, n 24, n 24 33, BLH a, BSH a, e, fs, ns 11, BUR c, KBL grp 4, MAU ns
ABY n, o, CRX grp 7, DRX grp 1, 4, 5, SOM n, p
Kat 3 kl 15b

Thea Friškovec-Keller

 

Kat 2 kull

EXO d, d 22, PER f 02 62, RAG f, n 03, g 03, f 04, a 04 21, SBI c
MCO grp 3, 6, 9

Zvezdan Memedov

 

PER w 62, f, d 02 21 62, RAG a 04, g 04, SBI a, b, f
MCO grp 7, 8, NFO grp 4, SIB grp 8
Huskatt kl 15a

Laura Sholten

NEM grp 1, NFO grp 7, 9, SIB grp 1, 4, 5, 7
BLH ns 11 33, ny 11, BSH b, g 22, o 24, ns 22 64, a 02 62, BUR n, OCI b 24, SIN
Kat 4 kl 15b