Domarfördelning

Glenn Sjöbom har fått förhinder och har ersatts av Kristiina Rautio från Finland.

På grund av sjukdom ersätts Marie Westerlund av Annika Billing. På lördagen flyttas även PEB o SIA till Thea Friskovec-Keller. Dessa ändringar är inte justerade i domarfördelningen nedan.

Domarfördelning – lördag

Jörgen Billing PER w 62, n, a, RAG n 03, a 03, a 04, f 04, SBI e, BLH ns 11, b 02 62, j 33, f 21 33, BSH a, c, h, ns 11, h 21 33, BUR b, MAU ns, SRL Grupp 5, Kategori 3: Klass 15b
Martti Peltonen Kategori 2: Klass 13c, MCO Grupp 3, Grupp 4, Grupp 6, Grupp 7, Grupp 8, Grupp 9, NFO Grupp 4, Grupp 5, SIB Grupp 5, HCS, Kategori 4: Klass 15a
Gerardo Fraga Y Guzman Kategori 3: Klass 13c, EXO d 22, f 22, ds 23 62, PER f, n 02 62, d 02 62, f 02 62, RAG n, a, d 03, g 03, b 04, d 04 21, SBI a, b, CRX Grupp 2, Grupp 8, DRX Grupp 1, Grupp 3, OLH, PEB Grupp 5, RUS, SIA j 21, Kategori 1: Klass 15a
Marie Westerlund Kategori 2: Klass 13c, MCO Grupp 1, Grupp 5, NFO Grupp 2, Grupp 3, Grupp 6, Grupp 8, SIB Grupp 3, Grupp 4, Grupp 8, ABY, DRX Grupp 5, PEB Grupp 1, SIA n, r 21, Kategori 1: Klass 18
Kristiina Rautio EXO f, PER g, RAG n 03 21, n 04, SBI n, f, NEM Grupp 1, Grupp 2, NFO Grupp 7, Grupp 9, SIB Grupp 7, HCL
Thea Friskovec-Keller Kategori 3: Klass 13c, BEN n 22, n 24 33, BLH j, ns 21 33, BSH n, b, ny 11, ns 22 64, h 02 62, b 33, ns 33, j 21 33, BUR c, KBL Grupp 4, MAU ns 24, SIN, SRL Grupp 3, CRX Grupp 4, DRX Grupp 7, Grupp 8, OSH j, b 24, b 25, d 24, SOM n, a, o, Kategori 2: Klass 15a, Kategori 3: Klass 15a, HUSKATT: Klass 15a, 15b

 

Domarfördelning – söndag

Jörgen Billing MCO Grupp 3, Grupp 5, NFO Grupp 4, Grupp 6, SIB Grupp 8, CRX Grupp 2, Grupp 8, DRX Grupp 1, Grupp 5, OSH j, b 25, PEB Grupp 5, SOM a, o
Martti Peltonen MCO Grupp 1, NEM Grupp 1, NFO Grupp 2, Grupp 7, Grupp 8, SIB Grupp 3, Grupp 4, Grupp 7, ABY, CRX Grupp 1, Grupp 4, DRX Grupp 3, OLH, OSH b 24, d 24, PEB Grupp 1, RUS, SIA n
Gerardo Fraga Y Guzman LPL Grupp 4, Grupp 5, MCO Grupp 4, Grupp 6, Grupp 7, Grupp 8, Grupp 9, NEM Grupp 2, NFO Grupp 3, Grupp 5, Grupp 9, SIB Grupp 5, BLH ns 11, f 21 33, BSH b, a 24, h 24, b 33, ns 33, OCI n 24, o 24
Marie Westerlund RAG a, n 04, a 04, b 04, f 04, SBI e, BEN n 22, n 24, n 24 33, BLH j, ns 21 33, BSH c, ny 11, e 24, ns 22 64, j 21 33, BUR c, KBL Grupp 4, MAU ns 24, SIN, SRL Grupp 2, HCL, Kategori 3: Klass 15a, 18
Kristiina Rautio PER n, n 02 62, f 02 62, RAG n 03, a 03, g 03, c 03 21, d 04 21, SBI a, b, HCS, Kategori 1: Klass 15a, Kategori 2: Klass 15a, 15b, HUSKATT: Klass 15a, 15b
Thea Friskovec-Keller EXO f, ds 23 62, PER w 62, f, g, RAG n, n 03 21, SBI n, f, BLH j 33, BSH a, d, h, ns, ns 11, g 22, h 21 33, BUR b, KBL Grupp 2, MAU ns, SRL Grupp 5, Kategori 3: Klass 15b, Kategori 4: Klass 15a, 15b