Motioner till SVERAKs årsmöte

Den första december är sista dagen att lämna in motioner till SVERAKs årsmöte. För att vi i BiK:s styrelse ska hinna bereda dem vill att era eventuella motioner är vår klubbsekreterare Lena Höglund tillhanda senast den 15 november!

Lenas mejladress är: sekr@kattklubbenbik.se