Extra årsmöte

Billingebygdens Kattklubb inbjuder till extra årsmöte med anledning av flera vakanta styrelseposter.

Tid: Måndagen den 22 juni klockan 18:00

Plats: Samlingslokalen på Henriksbergsgatan 38 i Skövde

Anmälan: till Lena Höglund, helst via mail sekr@kattklubbenbik.se eller
076 – 33 75 455 senast 21 juni 2015.

Dagordning:

  1. Mötets öppnande
  2. Fastställande av röstlängd
  3. Fastställande av dagordning
  4. Val av mötets ordförande
  5. Val av mötets sekreterare
  6. Val av justeringsmän tillika rösträknare
  7. Val av extern revisor (Rolf Kimnäs är föreslagen till posten)
  8. Val av övriga vakanta styrelseposter
  9. Mötets avslutning

Direkt efter extra årsmöte planeras ett vanligt medlemsmöte med information och planering av kommande aktiviteter inom Billingebygdens Kattklubb.

Varmt välkomna!

Styrelsen för Billingebygdens Kattklubb

 

Styrelseposter som ska väljas vid extra årsmöte

Styrelseuppdrag Status Har tackat ja Har tackat nej
Ordförande Vakant Maria Herngren Helene Ulveborg
Ledamot 1 (kassör) Vakant Christina Wåhlgren
Ledamot 2 (sekreterare) Lena Höglund
Ledamot 3 (aktivitetsansvarig) Vakant Erika Wikström
Ledamot 4 (kommissarie) Vakant Anngert Fyhr
Ledamot 5 (webb/media) Anna-Lena Hjerpe
Ledamot 6 (vice ordf) Vakant Sara Pääjärvi Lisa Prytz
Suppleant Vakant Catarina Asplund Annelie Söderström
Extern revisor Vakant

Är du intresserad av någon post så kontakta någon i valberedningen:
Gabriella Pirklbauer – Telefon: 0515-331 44 e-post: gabriella.pirklbauer@telia.com
Christel Christensen – Telefon: 0515-506 44
Pauline Holst – Telefon: 036-202 02