EX1 och CAC x2

titel_randieS*Kentuckygårdens Duschesse ”Randie”
fick EX1 och CAC för domare Maria Malevitch under lördagen och EX1 och CAC på söndagen av Anne Veland på BiK:s utställning i Falköping 18 och 19 maj 2013.

Ägare: Ingela och Taito Sund
Foto: Taito Sund