Internationell Champion

ztrozzel_100206_2IC Liljebacken Ztrözzel
SBI n
blev IC 2012-12-09 i Göteborg på Ädelkattens utställning.

Ägare Gabriella Pirklbauer
Foto: White Treasure