Utställningsmöte

Datum: 1 mars
Tid: 16:00
Plats: Samlingslokalen på Henriksbergsgatan 38 i Skövde

Anmäl till: ordf@kattklubbenbik.se alt. 0760-96 26 09
Senast den 25 februari!

Vi bjuder på fika!
Meddela ev. allergi i förväg.

VÄLKOMNA!