Utställningsmöte

12 mars kl 18:30 är det dags för utställningsmöte. Alla BiKare är
naturligtvis välkomna. Vi kommer att träffas i samlingslokalen på
Henrikbergsgatan 38. Vi kommer att prata om hur arbetet går, vad som är kvar att ordna och även diskutera praktiska detaljerna rörande förrådet, transport, bygg osv.

Anmäler senast 9 mars till Sara Pääjärvi via mejl: ordf@kattklubbenbik.se eller 076-0962609

Vi bjuder på smörgås och fika!