Inbjudan till luntamöte

Den 8 mars kl 18:00 inbjuder BiK intresserade medlemmar till luntamöte där vi går igenom motioner inkomna till SVERAKs årsmöte.

Vi träffas hos Sara Pääjärvi, Liljevägen 4 i Skövde.
Anmäl till ordf@kattklubbenik.se senast den 4 mars.

Kontakta Sara om du är intresserad av att läsa luntan innan vårt möte.