Ska du ställa ut i Norge?

Från och med nu så måste anmälningar till kattutställningar i Norge gå via sekreteraren i BiK, alternativt en kopia via mail så hon kan bekräfta medlemsskap till NRR. Mailar du själv anmälan så ska den skickas till showentry@nrr.no med kopia till sekr@kattklubbenbik.se Du kan även anmäla via pappersblankett, men skicka den isåfall alltid till sekreteraren för vidarebefordran. Använd alltid SVERAKs blankett för anmälan till kattutställning. Anledningen till detta är att NRR bytt system.