Utställningsmöte 16/5

Den 16 maj klockan 18.30 – 21.00 hälsas alla medlemmar välkomna till vårt första utställningsmöte inför vår kattutställning i oktober. Det blir även vipptillverkning och fika till självkostnadspris.
Vi träffas i samlingslokalen på Henriksbergsgatan 38.

Anmälan till Lena Höglund senast det 12 maj helst via mejl: sekr@kattklubbenbik.se alt. telefon 076 – 33 75 455.