Ordförande ordar om vårt Nya Verksamhetsår!

Så har det gått en vecka sen vi hade vårt årsmöte i BiK, jag vill börja med att tacka de medlemmar som kom och deltog i mötet.
Vi höll till i Truvegården som ligger i Filsbäck, utanför Lidköping. Det är även där vi kommer att hålla till på den veterinärföreläsning som är planerad till den 9/4 och som handlar om parasiter.
Tyvärr hade vi ifrån styrelsen önskat att fler medlemmar hade kommit på årsmötet då det var många viktiga frågor som vi i styrelsen ville ta upp angående vår ekonomi i klubben.
Vi har insett att vi har stora kostnader som till stor del är fasta kostnader vi betalar till SVERAK och som vi inte kan skära ner på….
Sen hade vi ingen utställning 2015 och vi kan bara konstatera att vi behöver de inkomster som en utställning genererar för att slippa ta av vårt kapital. Där behövs ni, våra medlemmar för att vi ska kunna arrangera utställning, ingen kan göra allt men alla kan göra något…
Vi hade dock en bra diskussion på årsmötet och enades om att vi i styrelsen ska arbeta för att minska kostnaderna där vi kan och att de aktiviteter som arrangeras, som vi har kostnader för där kommer en avgift att tas ut av de som är med på dessa.
En väldigt positiv sak är att vi efter årsmötet sitter med en fulltalig styrelse, passar på att välkomna Tove Beroun som är ny medlem i BiK som ledamot och Eva Hellqvist som suppleant. Känns bra att vi kunde fylla de vakanta platserna. Såklart vill jag tacka även sittande och omvalda styrelsemedlemmar för att de ställer upp med sin tid.
Ett önskemål som kom upp på årsmötet var att vi i styrelsen lägger ut info på hemsidan och FB med jämna mellanrum och jag tycker det kan passa bra att efter våra styrelsemöten att vi kan delge lite vad vi arbetar med i styrelsen.
Till sist vill jag för egen räkning och övriga styrelsen tacka för förtroendet vi fått.
Vi kommer även att presentera vår aktivitetsplan så snart datum och detaljer är spikade.
Det kommer att vara utställningsmöten inför vår utställning i höst och där behövs vi alla för att få det att fungera.

Vi ses!
Maria

Här följer några bilder som Taito Sund tog under vårt årsmöte.