Luntamöte

Tisdagen den 8 mars kommer vi ha ett ”Luntamöte” angående motioner inkomna till SVERAKs årsmöte. Vi kommer hålla till hos Catarina Asplund i Ryd, Skövde.
Nu finns ”luntan” tillgänglig på SVERAK s hemsida, vi kommer inte få några utskickade i år så vänligen läs på hemsidan.
Tid för mötet är 18:00-19:00. Meddela Lena Höglund helst via mejl om du vill närvara senast söndag 6/3 .