Fototävling

I sommar arrangerar vi en fototävling. Temat är såklart en sommarbild med katt!

Skicka in din bild till Sara Pääjärvi senast 31 juli.

Klicka på bilden för mer information.

Reportage från extra årsmöte

Den 1 juni 2017 höll Billingebydens kattklubb ett extra årsmöte. Platsen för detta var hemma hos Sara Pääjärvi.

12 personer kom och efter en stund med fika så startade mötet. Årsmötet valde Sara Pääjärvi till ordförande för BiK som tackar så mycket för förtroendet att leda klubben. I och med att Sara gick upp till ordförande så valdes Inga-Lill Johansson in till vice ordförande. Anna-Lena Hjerpe hade tackat ja till att ta över Inga-Lills post som internrevisor och valdes till den posten av årsmötet. Maria Herngren valdes in som revisorsuppleant för att täcka för Anna-Lena som tidigare haft den posten.

På årsmötet valde också två personer till att ställa upp som kandidater till poster. Vi välkomnar in Lotta Bergsten som suppleant samt Ewa Granath som en del i valberedningen. Mötet avslutades och sen hölls lite allmänt prat.

Extra årsmöte

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE

Billingebygdens kattklubb kallar till extraårsmöte

När: Torsdagen den 1 juni

Tid: Klockan 18:30

Var: Hemma hos Sara Pääjärvi, Liljevägen 4 i Skövde

Då vår ordförande, av personliga skäl, valt att lämna sitt uppdrag måste klubben ha ett extra årsmöte för att välja en ny ordförande. Det finns redan ett förslag på person som tackat ja till uppdraget.

Ärenden: Val av ordförande, fyllnadsval av ledamot, val av suppleant

Utställning 2017: vi har idagsläget fått in en hel del som kan tänka sig att hjälpa till men behöver fler. Hör av dig till Sara om du kan tänka dig att ge klubben någon eller några timmar av din tid på utställningen.

Klubben bjuder på fika, anmälan till Lena Höglund, helst via mejl

Sista anmälningsdag: Tisdag 30/5-2017

Mejladress: sekr@kattklubbenbik.se

Mobilnummer: 076 33 75 455 ( ej efter kl 21:00)

Välkomna!!

Dagordning

* mötet öppnas

* upprop och fastställande av röstlängd

* beslut om mötets behöriga utlysande

* fastställande av föredragningslista

* val av ordförande för mötet

* val av sekreterare för mötet

* val av justeringsmän tillika rösträknare

* val av ordförande

* fyllnadsval av ledamot

* val av suppleant

* avslutning

Pälsvårdskurs

Äntligen är den här, kursen som alla väntat på. Föreläsare är Eva Porat med stor erfarenhet inom djurvärlden. Ta nu chansen att få lyssna på tips och idéer från en av våra kunniga domare. Eva är själv uppfödare och har många års erfarenhet av att ta hand om djur, dessutom har hon egen affärsrörelse inom branschen. Eva kommer också att ha med sig en del saker till försäljning.

När: 5 mars klockan 13.00 – 17.00

Plats: Karl Johans kyrkan, församlingshemmet

Kostnad:
75 kronor för medlem i Spinneriet,
100 kr för icke medlemmar i Spinneriet.
I priset ingår även enklare fika!

Inbetalning till Spinneriet bankgiro 415 – 0470
Betalning senast 27 februari.

Anmälan om deltagande till doris@drillos.se senast 27 februari.

Varmt välkomna!
Aktivitetsgruppen
Spinneriet

Årets Katt i BiK 2022

Du som ställt ut din katt minst 3 gånger under samma år kan låta den tävla om Årets Katt i BiK.

För att deltaga i Årets Katt ska du skicka din ansökan till Annette Thorén Haage, antingen via e-post eller traditionell postgång:
Annette Thorén Haage, Stora vägen 32, 54191 SKÖVDE
eller: annette@akersborgs.se
Din anmälan inklusive bedömningssedlar ska vara Årets Katträknare Annette Thorén Haage tillhanda senast 31 december 2022.

OBS! Anmälningstiden börjar den 1 november 2022

Skanna eller kopiera din katts bedömningssedlar. Har du inte tillgång till skanner kan du skicka kopior av bedömningssedlarna via ordinarie postgång till Årets Katt-räknare. Minst tre och högst fem kopior på bedömningssedlar från FIFe-utställningar där katten tävlat för BiK. Har du fler än fem bedömningssedlar tar du de fem bästa.
Se till att det står påfört ev BIV, nomineringar, BIS etc. samt kattens fullständiga namn, titlar och ägare på varje bedömningssedel och det måste vara läsbart!
Bedömningssedlar från klubbmästerskap gäller ej!

Ansökan ska innehålla ditt namn, telefonnummer, kattens fullständiga namn (inkl. titlar), Kategori, Status (fertil el. kastrat) samt kön. Glöm inte kopior på bedömningssedlarna enligt ovan samt gärna en bild på din katt.

Har du några frågor är du välkommen att sända dem via mejl till Årets Katt-räknare.

Vinnarna av Årets Katt presenteras vid årsmötet i februari 2021 där även prisutdelning sker till bästa katt enligt följande: Kategorier 1-4: Fertil och kastrat. Kategori 5: Huskatt.

Poängberäkning:

Poängen för raskatter är följande:
Mb, Bra, draget certifikat – 0 poäng
Ex 2, Ex 3, Ex 4, Ex  – 1 poäng
Certifikat, HP, Ex 1 i kl. 11 och kl.12 – 2 poäng
BIV – 3 poäng
Nominering – 4 poäng
BIS – 5 poäng

Poängen för huskatter är följande:
3:a – 1 poäng
2:a – 2 poäng
Klassvinnare – 3 poäng
Bästa huskatt totalt – 4 poäng

Vid lika poäng gäller högst värderad bedömning.
Klass 12 och 11 räknas som fertil alt. kastrat beroende på vad den är på sista bedömningssedeln.

Pris utdelas i följande kategorier:
Kategori 1
– fertil
– kastrat
Kategori 2
– fertil
– kastrat
Kategori 3
– fertil
– kastrat
Kategori 4
– fertil
– kastrat
Huskatt