Öppet utställningsmöte

Söndag den 23 april klockan 18, kommer vi ha ett öppet utställningsmöte. Alla som är intresserade av att hjälpa till på utställningen är välkomna! Både de som vill ha ansvarsposter (de allra flesta ansvarsposter är lediga) och de som vill hjälpa till utan ansvarspost. Om du vill hjälpa till men inte kan närvara på mötet så går det bra att höra av sig till någon i styrelsen.

Vi kommer vara på Henriksbergsgatan 38 i Skövde

Klubben kommer bjuda på smörgåstårta

Vi kommer även lotta ut torrfoder

Anmälan senast fredag 21 april till Lena Höglund på adress sekr@kattklubbenbik.se

 

mankatt_2015sep

S* MikiMoto´s A K S Candy Crush
S * MikiMotos  A K S Caramell.
Båda helig birma

Ägare: Maria Herngren (Candy Crush)
och Maria Pettersson (Caramell)
Fotograf: Kicki Thenberg