Marilljos Zimona
SIA b
Zimona blev KLUBBMÄSTARE raskatt
och vann även sidoklass A – Dressed för success
på BiKs KM 2018!

Ägare: Inga-Lill Johansson
Foto: Sara Pääjärvi