S*J-star’s Fylke
Blå Somali, hona

Uppfödare och foto: Jessica Wänghult