Att köpa raskatt

Om du har bestämt dig för att det är en raskatt som du vill köpa så finns det i Sverige flera olika förbund där dessa kan registreras. SVERAK som Billingebygdens kattklubb är anslutna till är det vanligaste förbundet.

När man köper en raskatt så skall man alltid få med kattens stamtavla. Saknas stamtavla så räknas katten som huskatt oavsett hur rasren uppfödaren säger att den är. Att kattungen är stambokförd i SVERAK innebär att uppfödaren är medlem i en kattklubb och har förbundit sig att följa uppsatta regler och krav för att driva en sund avel.

Vilken ras?

Det finns många olika raser och att hitta vilken som passar just dig kan vara svårt. Besök gärna kattutställningar för att titta på olika raser och kanske även hinna prata med olika uppfödare och ägare till den eller de raser som du är intresserad av. Läs på om rasen som du är intresserad av. På SVERAKs hemsida och på olika rasklubbars hemsidor finns information att ta del av.

Välja uppfödare

När du bestämt dig för vilken ras du vill ha så är nästa steg att hitta en uppfödare som föder upp just den rasen. I Billingebygdens kattklubbs uppfödarlista ser du vilka uppfödare som finns i klubben och vilka raser som de föder upp. Hittar du ingen uppfödare för din ras där så kan du kika vidare på t.ex. rasklubbens hemsida om rasen har en sådan eller kika direkt på Köpakatt.se för att se om det finns några kullar till salu. När du hittat en uppfödare så ta en första kontakt via telefon eller e-mail.

Innan du bestämmer dig för att köpa en kattunge, besök alltid uppfödaren så att du får träffa både kattungarna, kattmamman, övriga katter hos uppfödaren och se hur de bor. De flesta uppfödare vill gärna träffa köparen minst en gång innan man kommer överens om köp. Det måste kännas bra för bägge parter innan man köper.

Tingning

När du träffat en uppfödare, sett kullen, allt känns bra och du och uppfödaren är överens har du många gånger möjlighet att lägga en handpenning och upprätta ett tingningsavtal med uppfödaren. Handpenningens storlek brukar vara ungefär 15% av totala köpesumman. Tingningsavgiften får du inte tillbaka om du ångrar dig såvida katten inte blir sjuk eller påvisar en defekt vid besiktningen.

Dags att flytta hemifrån

När kattungen är minst 14 veckor gammal får den flytta hemifrån till sin nya ägare. När du hämtar din kattunge ska vaccinationsintyg medfölja och den vara vaccinerad två gånger mot kattpest, kattsnuva och herpes. Kattungen ska vara veterinärbesiktad och intyget får inte vara äldre än 7 dagar. Om någon sjukdom eller defekt påvisats vid besiktningen ska det finnas noterat på intyget. Det är viktigt att veta vad man köper så skulle det påvisas någon sjukdom eller defekt måste man göra en ny överenskommelse med uppfödaren.

Med kattungen ska även stamtavlan följa. Stamtavlan är en värdehandling som visar att kattungen är stambokförd i SVERAK. PÅ stamtavlan finns uppgifter om kattens namn, registreringsnummer, färgkod och kattungens härstamning i fyra generationer bakåt. Vill du se fler generationer så kan du göra det i SVERAKs stambok ”FindUs” på nätet. Om inte uppfödaren hunnit få stamtavlorna från SVERAK så ska kattungen åtföljas av ett intyg från uppfödarens kattklubb där det står att kattungen är under registrering och att stamtavlan levereras till köparen så fort som möjligt.

När man hämtar kattungen ska resterande del av köpesumman erläggas och ett köpeavtal upprättas mellan dig som köpare och uppfödaren. I samband med köpet ska ni också ändra ägare på kattungen till dig som köpare. Smidigast att göra det är med hjälp av bank-ID på Mina sidor hos SVERAK, men det går också att göra via en pappersblankett som ni båda skriver under och postar till SVERAK.

CHECKLISTA

När kattungen flyttar hem till dig ska den

…vara minst 14 veckor gammal.

…åtföljas av sin stamtavla alternativt ett ”intyg under registrering”.

…vara vaccinerad två gånger mot kattpest, kattsnuva och herpes. Vaccinationsintyg ska medfölja.

…vara ID-märkt med microchip, ID-numret ska finnas på stamtavlan.

…vara veterinärbesiktad med ett besiktiningsintyg som är högst 7 dagar gammalt.

När du hämtar kattungen ska

…köpesumman för kattungen erläggas

…köpeavtal upprättas mellan dig och uppfödaren

…ägarskapet på kattungen föras över på dig som köpare

Från den 1 januari 2023 är det i Sverige också lag på att alla katter ska registreras i Jordbruksverkets ID-register. Så, om inte uppfödaren redan registrerat in din kattunge där kom ihåg att registrera in din katt där så fort du får hem den.

Klicka på loggorna nedan för att komma till respektive sida.