Kontakter

På denna sida hittar ni våra ledamöter i styrelsen och längre ned finns övriga funktionärer.
Är ni intresserade av styrelsearbete eller övrig funktion ta kontakt med någon i valberedningen. 

STYRELSEN

ORDFÖRANDE
Sara Pääjärvi
Liljevägen 4
541 39 SKÖVDE
0760-96 26 09
ordf@kattklubbenbik.se
kontakt_sara
VICE ORDFÖRANDE

 

Inga-Lill Johansson
Henrik Gjutares g. 7
541 45 SKÖVDE
0708-44 62 50
viceordf@kattklubbenbik.se
kontakt_sara
SEKRETERARE
/ INTERN UTSTÄLLNINGS-
SEKRETERARE
Lotta Bergsten
Bengtsgården Ranstad
521 63 STENSTORP
0707-88 43 68
sekr@kattklubbenbik.se
KASSÖR
Gabriella Pirklbauer
Hästhagavägen 22
542 94 Tibro
076-398 52 44
kassor@kattklubbenbik.se
MEDLEMSANSVARIG
Sara Almlöf
Martallsvägen 7
756 46 Uppsala
073-758 67 60 medlem@kattklubbenbik.se
LEDAMOT
Annacarin Ståhl
Riddaregatan 19
532 36 Skara
070-824 19 55
annacarin@telia.com
AKTIVITET
Eva Hellkvist
St Ekås Stenum
532 94 SKARA
0511-611 48
info@evaskatthem.se
kontakt_eva
SUPPLEANT 1
Nina Lunding
nina.lunding@telia.com
SUPPLEANT 2
Sara Fors
Karl Magnussons Väg 2
541 47 Skövde

 

sara.fors@live.com

ÖVRIGA FUNKTIONÄRER

UTSTÄLLNINGS-SEKRETERARE
Vakant
Vid intresse kontakta någon i styrelsen!
Tillsvidare sköter vår sekreterare, Lotta Bergsten, utst.sekreterarens uppgifter.
sekr@kattklubbenbik.se
 
TIDNINGSREDAKTÖR
Vakant
Vid intresse kontakta någon i styrelsen!
 
ÅRETS KATT-RÄKNARE
Christel Christensen
Björkängsgatan 14
521 73 KINNARP
073-822 36 76
christel4841@gmail.com
kontakt_christe
VALBEREDNING

Adriana Bröderman
– Sammankallande
adriana.broderman@gmail.com
Marie Stridh

 
INTERN REVISOR
Anna-Lena Hjerpe
Baltak Lillegården 2
522 91 TIDAHOLM
0502-133 30
aell@aell.se
 
EXTERN REVISOR
Annika Myhrberg annika.myhrberg@telia.com
 
REVISORS SUPPLEANT
Maria Herngren
Flisbäcksv. 1
531 70 LIDKÖPING
0510-664 76 mikimoto@lidkoping.org