Kontakter

På denna sida hittar ni våra ledamöter i styrelsen och längre ned finns övriga funktionärer.
Är ni intresserade av styrelsearbete eller övrig funktion ta kontakt med någon i valberedningen. 

STYRELSEN

ORDFÖRANDE
Sara Pääjärvi
Liljevägen 4
541 39 SKÖVDE
0760-96 26 09
ordf@kattklubbenbik.se
VICE ORDFÖRANDE

 

Inga-Lill Johansson
Henrik Gjutares g. 7
541 45 SKÖVDE
0708-44 62 50
viceordf@kattklubbenbik.se
kontakt_sara
SEKRETERARE
/ INTERN UTSTÄLLNINGS-
SEKRETERARE
Lotta Bergsten
Bengtsgården Ranstad
521 63 STENSTORP
0707-88 43 68
sekr@kattklubbenbik.se
KASSÖR
Gabriella Pirklbauer
Hästhagavägen 22
542 94 Tibro
076-398 52 44
kassor@kattklubbenbik.se
MEDLEMSANSVARIG
Sara Almlöf
Martallsvägen 7
756 46 Uppsala
073-758 67 60 medlem@kattklubbenbik.se
LEDAMOT
Erica Lann
Långgatan 29
522 32 Tidaholm
tel: 0706-961746
AKTIVITET
Eva Hellkvist
St Ekås Stenum
532 94 SKARA
0511-611 48
info@evaskatthem.se
kontakt_eva
SUPPLEANT 1
Chevan Chuenchomboon
Nils Ericssons väg 30
521 31 Falköping
0734199313
 
SUPPLEANT 2
Helene Ström
Lanna, Lannastället
541 93 Skövde
0733-398980
 

ÖVRIGA FUNKTIONÄRER

UTSTÄLLNINGS-SEKRETERARE
Vakant
Vid intresse kontakta någon i styrelsen!
Tillsvidare sköter vår sekreterare, Lotta Bergsten, utst.sekreterarens uppgifter.
sekr@kattklubbenbik.se
 
TIDNINGSREDAKTÖR
Vakant
Vid intresse kontakta någon i styrelsen!
 
ÅRETS KATT-RÄKNARE

Annette Thorén Haage
annette@akersborgs.se

VALBEREDNING

Adriana Bröderman
– Sammankallande
adriana.broderman@gmail.com
Marie Stridh

 
INTERN REVISOR
Anna-Lena Hjerpe
Baltak Lillegården 2
522 91 TIDAHOLM
0502-133 30
aell@aell.se
 
EXTERN REVISOR
Annika Myhrberg annika.myhrberg@telia.com
 
REVISORS SUPPLEANT
Maria Herngren
Flisbäcksv. 1
531 70 LIDKÖPING
0510-664 76 mikimoto@lidkoping.org