Domarfördelning

Lena Nordström

Kategori 1 . Hela kategorin Kategori 2 – Fertila (klass 9) Huskatt Korthår

Sidoklass: A

Sirpa Lindelöf

Kategori 2 – Kastrater (klass 10), Junior ( klass 11) ungdjur (klass 12) Kategori 3 – Fertila (klass 9)
Huskatt långhår

Sidoklass: C

Päivi Palokangas

Kategori 3 – Kastrater (klass 10), Juniorer (klass 11) samt ungdjur (klass 12) Kategori 4 – Hela kategorin

Sidoklass: B