Kontakter

På denna sida hittar ni våra ledamöter i styrelsen och längre ned finns övriga funktionärer.
Är ni intresserade av styrelsearbete eller övrig funktion ta kontakt med någon i valberedningen. Vi saknar för tillfället en utställningskommissarie samt en tidningsredaktör.

STYRELSEN

ORDFÖRANDE
Sara Pääjärvi
Liljevägen 4
541 39 SKÖVDE
0760-96 26 09
ordf@kattklubbenbik.se
kontakt_sara
VICE ORDFÖRANDE

 

Inga-Lill Johansson
Henrik Gjutares g. 7
541 45 SKÖVDE
0708-44 62 50
viceordf@kattklubbenbik.se
 
SEKRETERARE
Lena Höglund
Förstadsvägen 1A
531 54 Lidköping
076 – 33 75 455
sekr@kattklubbenbik.se
kontakt_lenah
KASSÖR
Christina Wåhlgren
Alströmersg. 3
541 31 SKÖVDE
0707-54 60 06
kassor@kattklubbenbik.se
kontakt_christina
LEDAMOT 4
Tove Lawenius
Linnég. 6, lgh 1001
522 31 FALKÖPING
0763-49 22 53
 
WEBBMASTER SAMT MEDIA
Maria Pettersson
Kilbacksv. 13 A
541 38 SKÖVDE
0739-59 82 94
webb@kattklubbenbik.se
kontakt_mariap
LEDAMOT
Eva Hellkvist
St Ekås Stenum
532 94 SKARA
0511-611 48
supp2@kattklubbenbik.se
 
SUPPLEANT 1
Emelie Olsson
Majorsallén 33 B
531 36 LIDKÖPING
0707-89 67 33
supp1@kattklubbenbik.se
 
SUPPLEANT 2
Lotta Bergsten
Bengtsgården Ranstad
521 63 STENSTORP
0707-88 43 68
supp2@kattklubbenbik.se
 

ÖVRIGA FUNKTIONÄRER

UTSTÄLLNINGS-SEKRETERARE
Vakant
Vid intresse kontakta någon i styrelsen!
Tillsvidare sköter vår sekreterare, Lena Höglund, utst.sekreterarens uppgifter.
sekr@kattklubbenbik.se
 
TIDNINGSREDAKTÖR
Vakant
Vid intresse kontakta någon i styrelsen!
 
ÅRETS KATT-RÄKNARE
Christel Christensen
Björkängsgatan 14
521 73 KINNARP
073-822 36 76
kontakt_christe
SAMMANKALLANDE I VALBEREDNING
Annette Thorén Haage
Stora vägen 32
541 91 SKÖVDE
0500-46 00 72
annette@akersborgs.se
 
VALBEREDNING
Margaretha Kronborg
Korsberga, Bruntorpsv. 10
544 92 HJO
0503-401 45
kennelmajomas@telia.com
 
VALBEREDNING
Ewa Granath
Moholm 62
549 92 MOHOLM
0506-132 05
ewa@imsevimses.se
 
INTERN REVISOR
Anna-Lena Hjerpe
Baltak Lillegården 2
522 91 TIDAHOLM
0502-133 30
aell@aell.se
 
EXTERN REVISOR
Stellan Spetz
info@kustens.com
 
REVISORS SUPPLEANT
Maria Herngren
Flisbäcksv. 1
531 70 LIDKÖPING
0510-664 76 mikimoto@lidkoping.org