Kontakter

På denna sida hittar ni våra ledamöter i styrelsen och längre ned finns övriga funktionärer.
Är ni intresserade av styrelsearbete eller övrig funktion ta kontakt med någon i valberedningen. Vi saknar för tillfället en utställningskommissarie samt en tidningsredaktör.

STYRELSEN

ORDFÖRANDE
Sara Pääjärvi
Liljevägen 4
541 39 SKÖVDE
0760-96 26 09
ordf@kattklubbenbik.se
kontakt_sara
VICE ORDFÖRANDE

 

Inga-Lill Johansson
Henrik Gjutares g. 7
541 45 SKÖVDE
0708-44 62 50
viceordf@kattklubbenbik.se
kontakt_sara
SEKRETERARE
/ UTSTÄLLNINGS-
SEKRETERARE
Lotta Bergsten
Bengtsgården Ranstad
521 63 STENSTORP
0707-88 43 68
sekr@kattklubbenbik.se
KASSÖR
Christina Wåhlgren
Alströmersg. 3
541 31 SKÖVDE
0707-54 60 06
kassor@kattklubbenbik.se
kontakt_christina
LEDAMOT 4
Vakant  
MEDLEMSANSVARIG
Carina Wetterling Åkesson
Enemarksv 4
52161 Stenstorp
070-520 69 69
medlem@kattklubbenbik.se
AKTIVITET
Eva Hellkvist
St Ekås Stenum
532 94 SKARA
0511-611 48
info@evaskatthem.se
kontakt_eva
SUPPLEANT 1
Henriette Meller
Madäng Solliden
52292 Tidaholm
0703-17 61 49
henriettemeller@hotmail.com
SUPPLEANT 2
Maria Bergqvist
Lönnvägen 2 E
541 48 Skövde
0702-68 68 32
mia58a@hotmail.com

ÖVRIGA FUNKTIONÄRER

UTSTÄLLNINGS-SEKRETERARE
Vakant
Vid intresse kontakta någon i styrelsen!
Tillsvidare sköter vår sekreterare, Lotta Bergsten, utst.sekreterarens uppgifter.
sekr@kattklubbenbik.se
 
TIDNINGSREDAKTÖR
Vakant
Vid intresse kontakta någon i styrelsen!
 
ÅRETS KATT-RÄKNARE
Christel Christensen
Björkängsgatan 14
521 73 KINNARP
073-822 36 76
kontakt_christe
SAMMANKALLANDE I VALBEREDNING
Vakant
 
VALBEREDNING
Vakant  
VALBEREDNING
Vakant
 
INTERN REVISOR
Anna-Lena Hjerpe
Baltak Lillegården 2
522 91 TIDAHOLM
0502-133 30
aell@aell.se
 
EXTERN REVISOR
Stellan Spetz
info@kustens.com
 
REVISORS SUPPLEANT
Maria Herngren
Flisbäcksv. 1
531 70 LIDKÖPING
0510-664 76 mikimoto@lidkoping.org