Extra årsmöte

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE

Billingebygdens kattklubb kallar till extraårsmöte

När: Torsdagen den 1 juni

Tid: Klockan 18:30

Var: Hemma hos Sara Pääjärvi, Liljevägen 4 i Skövde

Då vår ordförande, av personliga skäl, valt att lämna sitt uppdrag måste klubben ha ett extra årsmöte för att välja en ny ordförande. Det finns redan ett förslag på person som tackat ja till uppdraget.

Ärenden: Val av ordförande, fyllnadsval av ledamot, val av suppleant

Utställning 2017: vi har idagsläget fått in en hel del som kan tänka sig att hjälpa till men behöver fler. Hör av dig till Sara om du kan tänka dig att ge klubben någon eller några timmar av din tid på utställningen.

Klubben bjuder på fika, anmälan till Lena Höglund, helst via mejl

Sista anmälningsdag: Tisdag 30/5-2017

Mejladress: sekr@kattklubbenbik.se

Mobilnummer: 076 33 75 455 ( ej efter kl 21:00)

Välkomna!!

Dagordning

* mötet öppnas

* upprop och fastställande av röstlängd

* beslut om mötets behöriga utlysande

* fastställande av föredragningslista

* val av ordförande för mötet

* val av sekreterare för mötet

* val av justeringsmän tillika rösträknare

* val av ordförande

* fyllnadsval av ledamot

* val av suppleant

* avslutning

Kommentarer inaktiverade.